• 2 Bandomoji naujiena

  Informacija ruošiama

 • 3 Bandomoji naujiena

  Informacija ruošiama

 • 4 Bandomoji naujiena

  Informacija ruošiama

 • Baletas

  Informacija ruošiama

 • Bandomoji naujiena

  Naujienos tekstas

Muzikos teorijos skyrius

Teorijos skyriuje dirba:
Mokytoja  metodininkė Olga Zinevič (Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio mokytoja.  Jaunučių choro vadovė) ;
Mokytoja  metodininkė Danguolė Neris Životkevičienė (Muzikos istorijos mokytoja);
Mokytoja metodininkė Irina Rodevič (Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio mokytoja)
Vyresnioji mokytoja Elena Zinkevičienė (Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio mokytoja, Jaunių choro vadovė);

 

Skyrius apjungia visus muzikos specialybių mokinius,darbas vyksta grupėse. Dirbama pagal paruoštas
muzikos teorijos programas. Pusmečio pabaigoje visose grupėse pravedamos kontrolinės pamokos, rašomi
kontroliniai darbai. Choruose vyksta  partijų atsiskaitymas.

 

Muzikos teorijos skyriuje dėstomi  dalykai:
1. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas, tikslinis pradinis muzikinis ugdymas (I – III kl.);
2. Solfedžio, tikslinis pagrindinis muzikinis ugdymas (I – IV kl.);
3. Muzikos istorija, tikslinis pagrindinis muzikinis ugdymas ( I – IV kl.);
4. Chorinis dainavimas: Jaunučių choras ir Jaunių choras.

 

Skyriaus mokiniai  dalyvauja visuose numatytuose kultūriniuose renginiuose.  Jaunučių ir  Jaunių chorai 
Respublikiniuose Dainų šventėse (Vilnius,Klaipėda), konkurse – festivalyje „Mes Lietuvos vaikai“ (Vilnius) ,  Tarptautinio chorinės muzikos festivalio  “Auksinė Šalčios juosta” chorų konkursuose (Ejšiškės), Respublikiniuose festivaliuose „Tau – Mamytė“( Rudamina), chorų festivaliuose „Dainuojantis gaidys“ (Jašiūnai), rajono folkloro festivaliuose „Daina prie Šalčios“, rajono „Dėrliaus šventėse”, mokyklos kalėdiniuose koncertuose ir kt..
Dalyvauta šventose mišiose Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje,Šv.apaštalo Piatro bažnyčioje (Šalčininkai), festivalyje Ščečino mieste ( Lenkija ). 2014m chorai parengė ir atliko Pop Oratoriją “Dievo Gailestingumas;  kasmet rengia mokyklos chorų koncertus „Dainų pynė”, bendradarbiauja su kitais mokyklos skyriais.

 

Skyriaus moksleiviai ruošiami
Respublikiniam televizijos konkursui „Dainų dainelė“, keletą kartų tapo
šio konkurso laureatais . Dalyvavo Tarptautiniame S.Moniuškos  lenkų
instrumentinės – vokalinės muzikos festivalyje – konkurse ( Šalčininkai),

 

Solfedžio moksleiviai sėkmingai dalyvavo solfedžio konkursuose mokykloje, solfedžio
konkursuose  „Dainuojanti Plunksnelė“(Vilnius) bei tapo šio konkurso laureatais.
Muzikos istorijos  pamokose  ruošiamos  parodos ” Iš kompozitorių gyvenimo „, pravedami muzikiniai istoriniai vakarai.

 

Baigę  mokyklą mokiniai dalyvauja muzikiniame gyvenime, dainuoja mokyklos Jaunių chore,vokaliniuose ansambliuose ir kt.

Rėmėjai


Contacts

Plento g. 5 , LT 17117

Šalčininkai

+370 380 51408

salcininkumenumokykla@gmail.com
Įm. kodas:      191417232