• Informacija ruošiama

 • 2 Bandomoji naujiena

  Informacija ruošiama

 • 3 Bandomoji naujiena

  Informacija ruošiama

 • 4 Bandomoji naujiena

  Informacija ruošiama

 • Akordeonistų orkestras, vadovas Valerijus Masenas

  Orkestre groja apie 20 akordeono skyriaus (1-4 pagrindinio ugdymo) klasių  mokiniai. Akordeonistų  orkestras yra visų vykusių Šalčininkų rajono akordeonistų festivalių dalyvis.Orkestras koncertuoja beveik visuose didesniuose ar mažesniuose koncertuose bei renginiuose, vykstančiuose  mokykloje ir rajone, šalies ir rajono projektuose.Orkestras yra koncertavęs ir  užsienyje (Lenkija,Vokietija).

O NAS

Wszyscy uczniowie mają stworzone jednakowe warunki do zaspokajania swoich potrzeb oraz rozwijania umiejętności muzycznych i artystycznych. W szkole zorganizowano ukierunkowane zajęcia pozalekcyjne. Cieszą wysokie wyniki nauczania. Efektywnie kształtowana jest miłość dla muzyki, tańca oraz sztuk plastycznych. Uzdolnieni uczniowie są zachęcani do kontynuowania kariery zawodowej.

Niektórzy z absolwentów kontynuują edukację artystyczną w Litewskiej Akademii Muzycznej i Teatralnej, w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, w Narodowej Szkole Artystycznej im. M.K. Čiurlionisa lub zostali miłośnikami sztuki, wykształconymi słuchaczami muzyki , uczestnikami różnych grup artystycznych. Niektórzy z nich wrócili po studiach do swojej szkoły i z powodzeniem pracują tu jako nauczyciele.

W pięknej barokowej sali Pałacu stale koncertują nie tylko uczniowie szkoły, lecz także słynni wykonawcy z Litwy i zagranicy.

Misja

Solecznicka Szkoła Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki jest instytucją edukacji artystycznej, umożliwiającą dzieciom z Rejonu rozwijać swoje umiejętności i zdolności muzyczne, taneczne i plastyczne, rozwijać kreatywność, samodzielność i inicjatywę. Uczy młodzież współdziałania i współpracy.

Wizja

Solecznicka Szkoła Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki – jedyna tego typu instytucja edukacyjna o kierunku artystycznym w okolicy, sławi Soleczniki w powiecie, w republice i poza jej granicami; zachęca każdego członka społeczności do kształcenie ustawicznego. Szkoła Sztuk Pięknych wytycza kierunki rozwoju i bierze odpowiedzialność za realizację celów edukacyjnych i ich rezultaty. Szkoła stała się Centrum Kulturalnym i Metodycznym, współpracuje z różnymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

Programy w klasach muzycznych, choreograficznych i sztuk wizualnych (lub plastyki):

Wykształcenia początkowego (czas trwania 3 lata)
Wykształcenia podstawowego (czas trwania 4 lata)

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności, szkoła może przeprowadzić program nauczania wczesnego (dla dzieci od 5 do 7) oraz rozszerzonego. Rozszerzony program edukacyjny jest proponowany uczniom, którzy ukończyli kurs podstawowej edukacji artystycznej, mają odpowiednie zdolności i osiągnięcia oraz pragną rozwijać swoje umiejętności w kierunku ekspresji artystycznej.

Klasy muzyczne prowadzą naukę na następujących instrumentach głównych:

 1. fortepian
  2. akordeon
  3. skrzypce
  4. wiolonczela
  5. trąbka
  6. klarnet
  7. saksofon
  8. waltonia
  9. puzon
  10.tuba
  11.instrumenty perkusyjne

 

       

Rėmėjai


Plento g. 5 , LT 17117

Šalčininkai

+370 380 51408

salcininkumenumokykla@gmail.com
Įm. kodas:      191417232