• Kviečiame mokytis muzikos, dailės, choreografijos

    ŠALČININKŲ S. MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLA   kviečia mokytis muzikos, dailės, choreografijos: fortepijono skyrius – priimami vaikai nuo 6 metų; akordeono skyrius – priimami vaikai nuo 6 metų; styginių instrumentų skyrius (smuikas, violončelė) – priimami vaikai nuo 6 metų; pučiamųjų, mušamųjų instrumentų skyrius (saksofonas, klarnetas, tūba, eufonija, mušamieji instrumentai) – priimami vaikai nuo 6 metų; dailės […]

 • 1,2 % parama mokyklai

    Gerbiamieji ŠALČININKŲ S. MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS mokinių tėveliai!   Dėkojame už Jūsų skirtą Mokyklai  gyventojų pajamų mokesčio paramą ankstesniaisiais metais.  Mokykla ir Jūsų dėka kasmet realizuoja mokinių lūkesčius. Todėl vėl kreipiamės į Jus, tikėdamiesi paramos, nereikalaujančios iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų. Visi Jūsų skirti pinigai atiteks mokiniams, jų  mokymosi sąlygų gerinimui, dalyvavimui festivaliuose, konkursuose, parodose, edukacinėse […]

 • Neskaičiuojamas mokestis už mokslą

        2020 m. balandžio 15 d. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba nusprendė, kad mėnesinis mokestis už mokslą Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykloje neskaičiuojamas nuo 2020 m. balandžio 1 d.  iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpio pabaigos.    Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimas  

 • Įspėjimas dėl neteisėtų veiksmų nuotolinio mokymosi metu

    ŠALČININKŲ S. MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ DĖMESIUI!        Esant šiai krizinei situacinei valstybėje, mokymas iš namų, naudojant technologijas, tapo iššūkiu mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Prie to turėsime visi prisitaikyti. Atsiranda asmenų, kurie nuotolines pamokas bando apsunkinti ar net sutrukdyti. Jau buvo atvejų, kai mokiniai perduoda savo prisijungimo duomenis ar persiunčia […]

 • NUOTOLINIS MOKYMAS

     Atsižvelgdami į Lietuvos teritorijoje paskelbtą karantiną informuojame, kad mokyklos mokytojai pasiruošę užtikrinti tolesnį ugdymo procesą nuotoliniu būdu, kuris bus vykdomas nuo 2020 m. kovo 30 dienos (pirmadienio).   Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu    Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su SPECIALYBĖS ir KITŲ dalykų mokytojais ir nuotolinio ugdymo procesą organizuoti […]

 gegužės 2020
PRANTRKTPNŠTSK
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Choreografijos skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Choreografijos skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

 

 1. Pasiekimų vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis, laiku pateikiant informaciją apie jo pasiekimus ir pažangą, mokant jį vertinti ir įsivertinti.
 2. Pasiekimų vertinimo uždaviniai – padėti mokiniui suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų rezultatus, padėti mokytojui įžvelgti mokinio gabumus, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus bei suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi.
 3. Pagrindiniai mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo principai:
  • vertinama tik tai, ko numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, įgūdžiai, atsiradę gebėjimai ir pastangos, vertybinės nuostatos:
  • vertinama individuali mokinio pažanga, pasiekimus lyginant su ankstesniais, vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje;
  • vertinant atsižvelgiama į mokinio individualius gebėjimus ir galias;
  • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas mokiniams, jų tėvams (globėjams) aiškiais, suprantamais, pažymį atitinkančiais, 8 punkte apibrėžtais kriterijais.
 4. Pasiekimai vertinami ugdymo procese mokant ir mokantis (formuojamasis ir diagnostinis vertinimas) baigus ugdymo programą ar jos dalį, kursą (apibendrinamasis vertinimas):
  • formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo darbą, individualiai aptariant daromą pažangą;
  • diagnostinis vertinimas taikomas atsiskaičius už naujų judesių įsisavinimą, baigus temą, atlikus praktinį darbą;
  • apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus programą, jos dalį ar visą kursą. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus.
 5. 1-2 kl.pradinio choreografinio ugdymo programų pasiekimams vertinti taikoma ideografinio vertinimo sistema. Dalykai vertinami I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigose. Įskaita rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 6. Vertinimo kriterijai mokslo metų bėgyje:
  • padaryta pažanga (p.p.) – puikiai, labai geros žinios (atitinka 10-9 balus);
  • dalinė pažanga (d.p.) – žinios vidutinės, trūksta pastangų (atitinka 8-7 balus).
  • nepadaryta pažanga (n.p.) –žinios menkos, nėra pastangų, nėra motyvacijos (atitinka 6-4 balus).
 7. 3 kl. pradinio ir pagrindinio choreografinio ugdymo programų mokinių pasiekimai vertinami pažymiais dešimtbalėje sistemoje, vadovaujantis 8 punkte apibrėžtais kriterijais, I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigose išvedant apibendrinamąjį pusmečio pažymį, o iš dviejų pusmečių pažymių išvedamas metinis pažymys.
 8. Pažymį atitinkantys vertinimo kriterijai:
  • 9-10 balai – labai geros žinios, nuolatinis darbas ir pastangos įgyvendinant iškeltus uždavinius;
  • 7-8 balai – neblogos žinios, trūksta darbštumo ir pastangų iškeltų uždavinių įgyvendinimui;
  • 5-6 balai – žinios menkos, trūksta darbo ir pastangų;
  • 4 balai – minimalūs gebėjimai, trūksta darbo ir pastangų, neturi motyvacijos siekti ir įgyvendinti iškeltus uždavinius.
 9. Pirmojo pusmečio pabaigoje pradinio pagrindinio choreografinio ugdymo mokiniai už pusmetį atsiskaito laisvos formos koncerte, antrojo pusmečio pabaigoje kontroliniame atsiskaityme, dalyvaujant pavaduotojui ugdymui.
 10. Mokyklos baigimo egzaminą leidžiama laikyti, turintiems ne mažesnį kaip 4 balų metinį įvertinimą. Baigus pradinio arba pagrindinio ugdymo programas vedamas galutinis balas ,kuris įrašomas į programos baigimo pažymėjimą. Šis galutinis balas vedamas iš metinio ir egzaminų balų vidurkio, taikant formalųjį apibendrinamojo vertinimo fiksavimą(pažymiais).

Rėmėjai


1,2 % parama

Plento g. 5 , LT 17117

Šalčininkai

+370 380 51408

salcininkumenumokykla@gmail.com
Įm. kodas:      191417232