• I-OJO PUSMEČIO  AKADEMINIŲ KONCERTŲ, ĮSKAITŲ, PERŽIŪRŲ GRAFIKAS   Fortepijono skyrius:           – 2015 m. gruodžio 15 d. 17.00 val. –  tikslinis pradinis muzikinis ugdymas 2, 3 klasės, tikslinis pagrindinis muzikinis ugdymas 1, 2, 3   klasės – koncertas-įskaita;           – 2015 gruodžio 14 d. 16.00 val. – tikslinis pagrindinis muzikinis ugdymas 4 klasė – mokinių etiudų […]

 • ,,Meilė Tėvynei mūsų krašto poetų kūryboje“ – poezijos mėgėjų susitikimas.

  2017 m. birželio 9 d. S. Moniuškos menų mokykloje rinkosi Šalčininkų krašto poetai bei poezijos mėgėjai. Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizavo poetų susitikimą. Šventėje dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Jadvyga Sinkevič, Šalčininkų seniūnijos seniūnas Gžegož Jurgo, Akmenynės seniūnijos seniūnas Jan Miloševič, Butrimonių seniūnijos seniūnė Vanda Belskaja, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nariai Stanislav Vencius, […]

 • ,,Muzika jungia širdis“.

  2016 m. lapkričio 11-15 dienomis Lvovo muzikos akadėmijoje įvyko Europos Jaunų Virtuozų akademija ,,Muzika jungia širdis“.  Jame dalyvavo pianistai iš Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos. Su jaunimu dirbo įžymus Lenkijos pianistas Karol Radziwonowicz.  Lektorius  žavėjo savo žiniomis ir išmanymu, nuoširdumu, emocionalumu, subtiliu humoro jausmu, profesionaliais patarimais ir palinkėjo patogaus kūrinių atlikimo. Lietuvai atstovavo Šalčininkų S.Moniuškos menų […]

 • „Visa Lietuva šoka“.

  Šiais 2016m. rugsėjo 16 d.  mes, choreografijos skyriaus mokinės, dalyvavome Šalčininkų miesto parke surengtoje akcijoje „Visa Lietuva šoka“.  Šis vakaras buvo ypatingas, daug žmonių susirinko į miesto parko aikštę. Visi nekantriai laukė pasirodymo. Nuskambėjus muzikai pradėjome šokti liaudiškus šokius, kurių iš tikrųjų buvo daug, kiekvienas šokis labai įdomus.  Šokiai buvo iš įvairių regionų. Labiausiai patiko: […]

 • 4 KELIALAPIAI Į FINALĄ ,,NORIM KILT…2017″

  BRAVO mūsų šokėjoms!!! Iš keturių šokio kompozicijų, pristatytų didžiausiame  Lietuvos šokių konkurse ,,NORIM KILT…2017″, vykstančiame kas dvejus metus, iškovojome net keturis kelialapius į finalą, kuris vyks gegužės 13d. koncertų salėje Compensa, Vilniuje.     BALANDŽIO 22 d. Vilniuje, Rusų dramos teatre, vyko IV -asis atrankinis turas į XI-ajį  šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalį-konkursą ,,NORIM KILT…2017″. […]

 kovo 2018
PRANTRKTPNŠTSK
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Choreografijos skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Choreografijos skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

 

 1. Pasiekimų vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis, laiku pateikiant informaciją apie jo pasiekimus ir pažangą, mokant jį vertinti ir įsivertinti.
 2. Pasiekimų vertinimo uždaviniai – padėti mokiniui suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų rezultatus, padėti mokytojui įžvelgti mokinio gabumus, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus bei suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi.
 3. Pagrindiniai mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo principai:
  • vertinama tik tai, ko numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, įgūdžiai, atsiradę gebėjimai ir pastangos, vertybinės nuostatos:
  • vertinama individuali mokinio pažanga, pasiekimus lyginant su ankstesniais, vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje;
  • vertinant atsižvelgiama į mokinio individualius gebėjimus ir galias;
  • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas mokiniams, jų tėvams (globėjams) aiškiais, suprantamais, pažymį atitinkančiais, 8 punkte apibrėžtais kriterijais.
 4. Pasiekimai vertinami ugdymo procese mokant ir mokantis (formuojamasis ir diagnostinis vertinimas) baigus ugdymo programą ar jos dalį, kursą (apibendrinamasis vertinimas):
  • formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo darbą, individualiai aptariant daromą pažangą;
  • diagnostinis vertinimas taikomas atsiskaičius už naujų judesių įsisavinimą, baigus temą, atlikus praktinį darbą;
  • apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus programą, jos dalį ar visą kursą. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus.
 5. 1-2 kl.pradinio choreografinio ugdymo programų pasiekimams vertinti taikoma ideografinio vertinimo sistema. Dalykai vertinami I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigose. Įskaita rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 6. Vertinimo kriterijai mokslo metų bėgyje:
  • padaryta pažanga (p.p.) – puikiai, labai geros žinios (atitinka 10-9 balus);
  • dalinė pažanga (d.p.) – žinios vidutinės, trūksta pastangų (atitinka 8-7 balus).
  • nepadaryta pažanga (n.p.) –žinios menkos, nėra pastangų, nėra motyvacijos (atitinka 6-4 balus).
 7. 3 kl. pradinio ir pagrindinio choreografinio ugdymo programų mokinių pasiekimai vertinami pažymiais dešimtbalėje sistemoje, vadovaujantis 8 punkte apibrėžtais kriterijais, I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigose išvedant apibendrinamąjį pusmečio pažymį, o iš dviejų pusmečių pažymių išvedamas metinis pažymys.
 8. Pažymį atitinkantys vertinimo kriterijai:
  • 9-10 balai – labai geros žinios, nuolatinis darbas ir pastangos įgyvendinant iškeltus uždavinius;
  • 7-8 balai – neblogos žinios, trūksta darbštumo ir pastangų iškeltų uždavinių įgyvendinimui;
  • 5-6 balai – žinios menkos, trūksta darbo ir pastangų;
  • 4 balai – minimalūs gebėjimai, trūksta darbo ir pastangų, neturi motyvacijos siekti ir įgyvendinti iškeltus uždavinius.
 9. Pirmojo pusmečio pabaigoje pradinio pagrindinio choreografinio ugdymo mokiniai už pusmetį atsiskaito laisvos formos koncerte, antrojo pusmečio pabaigoje kontroliniame atsiskaityme, dalyvaujant pavaduotojui ugdymui.
 10. Mokyklos baigimo egzaminą leidžiama laikyti, turintiems ne mažesnį kaip 4 balų metinį įvertinimą. Baigus pradinio arba pagrindinio ugdymo programas vedamas galutinis balas ,kuris įrašomas į programos baigimo pažymėjimą. Šis galutinis balas vedamas iš metinio ir egzaminų balų vidurkio, taikant formalųjį apibendrinamojo vertinimo fiksavimą(pažymiais).

Rėmėjai


2 % parama

Plento g. 5 , LT 17117

Šalčininkai

+370 380 51408

salcininkumenumokykla@gmail.com
Įm. kodas:      191417232