•  „Mes kiekvienas turim Lietuvą“             Minėdama Lietuvos atkūrimo šimtmetį, Šalčininkų S.Moniuškos menų mokykla 2018 m. balandžio 20 d. visus šalčininkiečius ir miesto svečius pakvietė į specialiai šiai progai skirtą renginį „Mes kiekvienas turim Lietuvą“.       Į renginį atvykusius dalyvius pasitiko Dailės skyriaus mokinių darbų paroda (mokytojai Asta Vasiliauskaitė […]

 • „JAUNOSIOS PIANISTĖS GARSINA MŪSŲ KRAŠTĄ“          2018 m. balandžio 27 d. Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos jaunosios pianistės Danielė Jurgo ir Aneta Kočan (mokytojos Danuta Stefanovič ir Vida Ivanovskaja) vyko į XVIII respublikinį fortepijoninių ansamblių konkursą „Skambinu su draugu“, kurį  kasmet organizuoja Elektrėnų meno mokykla. Šis konkursas suburia jaunuosius atlikėjus iš visos Lietuvos. […]

 •  KVIEČIAME MOKYTIS MUZIKOS DAILĖS, CHOREOGRAFIJOS   Fortepijono skyrius – priimami vaikai nuo 6 metų; Akordeono skyrius – priimami vaikai nuo 6 metų; Styginių instrumentų skyrius (smuikas, violončelė) – priimami vaikai nuo 6 metų; Pučiamųjų, mušamųjų instrumentų skyrius (saksofonas, trombonas, mušamieji instrumentai) – priimami vaikai nuo 6 metų; Dailės skyrius – priimami 9 metų ir vyresni […]

 •   Festivalis-konkursas „Львёнок“ (Liūtukas) Lydoje            Gegužės  11 d. jau tradiciškai mūsų mokyklos fortepijono skyriaus mokiniai  dalyvavo  V-ame  respublikiniame vaikų kūrybos festivalyje–konkurse ,,Львёнок“ (Liūtukas), kurį organizuoja Lydos vaikų meno mokykla (Baltarusija).  2018 metai  –  festivaliui-konkursui ,,Львёнок‘‘ jubiliejiniai. Jis vyksta jau dešimtus metus ir penktus metus, kai festivalis-konkursas tapo respublikiniu. Tai 10 […]

 •   Tarptautinis jaunųjų talentų konkursas-pleneras „Нёманская зямля“ (Nemuno žemė)  įvyko 2018 m. gegužės 12 d. Baltarusijoje.   Konkursą organizavo Lydos rajono Beriozovka miesto menų mokykla. Renginyje dalyvavo 4 mūsų mokyklos Dailės skyriaus mokiniai: Julija Aleksandrovič, Radoslav Judickij, Jekaterina Fedotova ir Darius Šimkonis. Pleneras vyko Nemano pakrantėje, labai gražioje ir tapybiškoje vietoje, kur per 3 valandas […]

 sausio 2020
PRANTRKTPNŠTSK
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Choreografijos skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Choreografijos skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

 

 1. Pasiekimų vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis, laiku pateikiant informaciją apie jo pasiekimus ir pažangą, mokant jį vertinti ir įsivertinti.
 2. Pasiekimų vertinimo uždaviniai – padėti mokiniui suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų rezultatus, padėti mokytojui įžvelgti mokinio gabumus, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus bei suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi.
 3. Pagrindiniai mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo principai:
  • vertinama tik tai, ko numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, įgūdžiai, atsiradę gebėjimai ir pastangos, vertybinės nuostatos:
  • vertinama individuali mokinio pažanga, pasiekimus lyginant su ankstesniais, vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje;
  • vertinant atsižvelgiama į mokinio individualius gebėjimus ir galias;
  • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas mokiniams, jų tėvams (globėjams) aiškiais, suprantamais, pažymį atitinkančiais, 8 punkte apibrėžtais kriterijais.
 4. Pasiekimai vertinami ugdymo procese mokant ir mokantis (formuojamasis ir diagnostinis vertinimas) baigus ugdymo programą ar jos dalį, kursą (apibendrinamasis vertinimas):
  • formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo darbą, individualiai aptariant daromą pažangą;
  • diagnostinis vertinimas taikomas atsiskaičius už naujų judesių įsisavinimą, baigus temą, atlikus praktinį darbą;
  • apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus programą, jos dalį ar visą kursą. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus.
 5. 1-2 kl.pradinio choreografinio ugdymo programų pasiekimams vertinti taikoma ideografinio vertinimo sistema. Dalykai vertinami I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigose. Įskaita rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 6. Vertinimo kriterijai mokslo metų bėgyje:
  • padaryta pažanga (p.p.) – puikiai, labai geros žinios (atitinka 10-9 balus);
  • dalinė pažanga (d.p.) – žinios vidutinės, trūksta pastangų (atitinka 8-7 balus).
  • nepadaryta pažanga (n.p.) –žinios menkos, nėra pastangų, nėra motyvacijos (atitinka 6-4 balus).
 7. 3 kl. pradinio ir pagrindinio choreografinio ugdymo programų mokinių pasiekimai vertinami pažymiais dešimtbalėje sistemoje, vadovaujantis 8 punkte apibrėžtais kriterijais, I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigose išvedant apibendrinamąjį pusmečio pažymį, o iš dviejų pusmečių pažymių išvedamas metinis pažymys.
 8. Pažymį atitinkantys vertinimo kriterijai:
  • 9-10 balai – labai geros žinios, nuolatinis darbas ir pastangos įgyvendinant iškeltus uždavinius;
  • 7-8 balai – neblogos žinios, trūksta darbštumo ir pastangų iškeltų uždavinių įgyvendinimui;
  • 5-6 balai – žinios menkos, trūksta darbo ir pastangų;
  • 4 balai – minimalūs gebėjimai, trūksta darbo ir pastangų, neturi motyvacijos siekti ir įgyvendinti iškeltus uždavinius.
 9. Pirmojo pusmečio pabaigoje pradinio pagrindinio choreografinio ugdymo mokiniai už pusmetį atsiskaito laisvos formos koncerte, antrojo pusmečio pabaigoje kontroliniame atsiskaityme, dalyvaujant pavaduotojui ugdymui.
 10. Mokyklos baigimo egzaminą leidžiama laikyti, turintiems ne mažesnį kaip 4 balų metinį įvertinimą. Baigus pradinio arba pagrindinio ugdymo programas vedamas galutinis balas ,kuris įrašomas į programos baigimo pažymėjimą. Šis galutinis balas vedamas iš metinio ir egzaminų balų vidurkio, taikant formalųjį apibendrinamojo vertinimo fiksavimą(pažymiais).

Rėmėjai


2 % parama

Plento g. 5 , LT 17117

Šalčininkai

+370 380 51408

salcininkumenumokykla@gmail.com
Įm. kodas:      191417232