• Skiepykimės ir sugrįžkime į mokyklas!

      Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai!   Skiepykimės nuo COVID-19 ligos – saugokime save, savo artimuosius ir sugrįžkime į mokyklas!   REGISTRACIJA VAKCINAVIMUI   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINIŲ ASMENŲ GRUPIŲ NUSTATYMO   ŠALČININKŲ RAJONO MERO KREIPIMASIS    

 • Tarptautinis S.Moniuškos muzikinės kūrybos festivalis-konkursas

  2021-03-30   Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla organizuoja Tarptautinį S. Moniuškos muzikinės kūrybos festivalį-konkursą, kuris vyks 2021 m. gegužės 10-14 d. nuotoliniu būdu.     Festivalio-konkurso nuostatai   Festivalis-konkursas organizuojamas įgyvendinant projektą ,,Muzikinis draugystės tiltas Šalčininkai-Lyda“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.  

 • Skelbiamas konkursas Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos direktoriaus pareigoms užimti

    2021-03-19   Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiamas konkursas Šalčininkų Stanislavo Moniuškos […]

 • 1,2 % parama mokyklai

    Gerbiamieji ŠALČININKŲ S. MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS mokinių tėveliai!   Dėkojame už Jūsų skirtą Mokyklai pajamų mokesčio paramą ankstesniaisiais metais. Mokykla ir Jūsų dėka kasmet realizuoja mokinių lūkesčius, todėl vėl kreipiamės į Jus tikėdamiesi 1,2 % paramos. Visi Jūsų skirti pinigai atiteks mokiniams, jų  mokymosi sąlygų gerinimui, dalyvavimui festivaliuose, konkursuose, parodose, edukacinėse išvykose ir kt..  Nustatytos formos […]

 • KAZIUKO MUGĖ

    Kiekvienais metais kovo pradžioje mūsų mokykloje šurmuliavo jau tradicija tapusi Kaziuko mugė. Iš mokyklos sklido nuotaikinga muzika, kuri kvietė užeiti į mugę ir įsigyti dailės skyriaus mokinių keramikos darbų, suvenyrų, rankdarbių. Mugėje taip pat buvo galima paragauti skanumynų, kuriuos kepė mokiniai su savo mamomis. Mokytojus ir mokinius džiugino puiki renginio nuotaika, mugės lankytojai. Šįkart […]

 balandžio 2021
PRANTRKTPNŠTSK
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Choreografijos skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Choreografijos skyriaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

 

 1. Pasiekimų vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis, laiku pateikiant informaciją apie jo pasiekimus ir pažangą, mokant jį vertinti ir įsivertinti.
 2. Pasiekimų vertinimo uždaviniai – padėti mokiniui suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų rezultatus, padėti mokytojui įžvelgti mokinio gabumus, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus bei suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko mokymąsi.
 3. Pagrindiniai mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo principai:
  • vertinama tik tai, ko numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, įgūdžiai, atsiradę gebėjimai ir pastangos, vertybinės nuostatos:
  • vertinama individuali mokinio pažanga, pasiekimus lyginant su ankstesniais, vengiama lyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje;
  • vertinant atsižvelgiama į mokinio individualius gebėjimus ir galias;
  • mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas mokiniams, jų tėvams (globėjams) aiškiais, suprantamais, pažymį atitinkančiais, 8 punkte apibrėžtais kriterijais.
 4. Pasiekimai vertinami ugdymo procese mokant ir mokantis (formuojamasis ir diagnostinis vertinimas) baigus ugdymo programą ar jos dalį, kursą (apibendrinamasis vertinimas):
  • formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo darbą, individualiai aptariant daromą pažangą;
  • diagnostinis vertinimas taikomas atsiskaičius už naujų judesių įsisavinimą, baigus temą, atlikus praktinį darbą;
  • apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus programą, jos dalį ar visą kursą. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus.
 5. 1-2 kl.pradinio choreografinio ugdymo programų pasiekimams vertinti taikoma ideografinio vertinimo sistema. Dalykai vertinami I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigose. Įskaita rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 6. Vertinimo kriterijai mokslo metų bėgyje:
  • padaryta pažanga (p.p.) – puikiai, labai geros žinios (atitinka 10-9 balus);
  • dalinė pažanga (d.p.) – žinios vidutinės, trūksta pastangų (atitinka 8-7 balus).
  • nepadaryta pažanga (n.p.) –žinios menkos, nėra pastangų, nėra motyvacijos (atitinka 6-4 balus).
 7. 3 kl. pradinio ir pagrindinio choreografinio ugdymo programų mokinių pasiekimai vertinami pažymiais dešimtbalėje sistemoje, vadovaujantis 8 punkte apibrėžtais kriterijais, I-ojo ir II-ojo pusmečio pabaigose išvedant apibendrinamąjį pusmečio pažymį, o iš dviejų pusmečių pažymių išvedamas metinis pažymys.
 8. Pažymį atitinkantys vertinimo kriterijai:
  • 9-10 balai – labai geros žinios, nuolatinis darbas ir pastangos įgyvendinant iškeltus uždavinius;
  • 7-8 balai – neblogos žinios, trūksta darbštumo ir pastangų iškeltų uždavinių įgyvendinimui;
  • 5-6 balai – žinios menkos, trūksta darbo ir pastangų;
  • 4 balai – minimalūs gebėjimai, trūksta darbo ir pastangų, neturi motyvacijos siekti ir įgyvendinti iškeltus uždavinius.
 9. Pirmojo pusmečio pabaigoje pradinio pagrindinio choreografinio ugdymo mokiniai už pusmetį atsiskaito laisvos formos koncerte, antrojo pusmečio pabaigoje kontroliniame atsiskaityme, dalyvaujant pavaduotojui ugdymui.
 10. Mokyklos baigimo egzaminą leidžiama laikyti, turintiems ne mažesnį kaip 4 balų metinį įvertinimą. Baigus pradinio arba pagrindinio ugdymo programas vedamas galutinis balas ,kuris įrašomas į programos baigimo pažymėjimą. Šis galutinis balas vedamas iš metinio ir egzaminų balų vidurkio, taikant formalųjį apibendrinamojo vertinimo fiksavimą(pažymiais).

Rėmėjai


1,2 % parama

Plento g. 5 , LT 17117

Šalčininkai

+370 380 51408

salcininkumenumokykla@gmail.com
Įm. kodas:      191417232