• Koncertas „Žiemos pasaka”

      2023 m. sausio 20 dieną puikioje mokyklos koncertų salėje įvyko antrojo muzikos instrumento (fortepijono) skyriaus mokinių koncertas „Žiemos pasaka”. Jaunieji muzikai pradžiugino publiką savo meistriškumu, muzikalumu, nuostabių įvairių epochų muzikos kūrinių atlikimu. Nuoširdžiai dėkojame skyriaus mokytojams už puikų auklėtinių paruošimą.      

 • Akordeonistų kvintetas sveikino Šalčininkų parapiečius

    Su kalėdiniu muzikiniu sveikinimu 2022 m. gruodžio 26 d. akordeonistų kvintetas: Anastazja Ivanovskaja, Emelina Isajeva, Marta Tyškevič, Alan Volkovski, Aleksander Ivanovskij svečiavosi Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro bažnyčioje. Ansamblis sulaukė daug šiltų plojimų ir gražių palinkėjimų iš kunigo Valentino. Džiaugiamės turėdami galimybę groti Šalčininkų parapijos gyventojams ir nuoširdžiai dėkojame už šiltą priėmimą.       […]

 • Kalėdinis koncertas pučiamųjų instrumentų skyriuje

      2022 m. gruodžio 22 dieną 18.00 val. mūsų mokyklos Didžiojoje salėje suskambo pučiamųjų bei mušamųjų instrumentų garsai. Palydėti metus buvo pakviesti viso mūsų gausaus skyriaus tėveliai bei giminės. Tiek mažieji tiek didieji mūsų muzikantai stengėsi labai gražiai bei muzikaliai atlikti savo kūrinius. Koncerto programą vainikavo pučiamųjų instrumentų orkestro pasirodymas, kuris buvo sutiktas ovacijomis […]

 • Kalėdinis koncertas styginių instrumentų skyriuje

      2022 m. gruodžio 19 dieną S.Moniuškos menų mokyklos styginių skyrius sukvietė visus skyriaus mokinius, tėvelius ir draugus į kalėdinį šventinį koncertą. Koncertą organizavo skyriaus vedėja Danguolė Nėris Životkevičienė. Renginį vedė smuiko mokytoja Emilija Žemaitytė.  Koncerte dalyvavo Jaunučių choras, styginių orkestras ir 13 solo numeriukų. Mokiniai pasirodė gerai, jautėsi šventinė pakili nuotaika.  Koncertą pradėjo […]

 • Kalėdinis susitikimas Šalčininkų seniūnijoje

      2022 m. gruodžio 15 d.  į kalėdinį  susitikimą Šalčininkų J.Sniadeckio gimnazijoje aktyvius gyventojus, seniūnaičius, įmonių ir įstaigų vadovus, verslininkus, ūkininkus pakvietė Šalčininkų seniūnija.  Susirinkusiai publikai koncertavo  Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos auklėtiniai. Klausydamiesi koncerto visi pasinėrė savo mintyse, nes skambėjo be galo jautrios melodijos ir gilūs žodžiai.  

Mokestis už mokslą

 

      Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokykloje nustatytas atlyginimas (mokestis) už mokyklos teikiamą švietimą

      (atlyginimo nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas):

 • besimokantiems pagal meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas bei išplėstinio ugdymo programą   –  15,00 Eur per mėnesį;
 • besimokantiems pagal ankstyvojo ugdymo programą – 10,00 Eur per mėnesį;
 • besimokantiems pagal kryptingo ugdymo programą – 5,00 Eur per mėnesį. 

    Atlyginimo (mokesčio) nemoka besimokantys pagal meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas: 

 • neįgalieji mokiniai, pateikus neįgalumo pažymėjimą;
 • našlaičiai, pateikus tėvų netekties dokumentus;
 • Šalčininkų vaikų globos auklėtiniai, pateikus šios įstaigos pažymą;
 • vaikai, augantys socialinės rizikos šeimose, pateikus Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją.

      Atlyginimas (mokestis) mažinamas 50 procentų  besimokantiems pagal meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:

 • jei mokyklą lanko 3 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, pateikus pažymą apie šeimos sudėtį;
 • jei mokinys yra našlaitis ir auga nepilnoje šeimoje (nėra vieno iš tėvo), pateikus pažymą apie šeimos sudėtį;
 • mokiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, pateikus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus pažymą.

     Dokumentai dėl lengvatų taikymo pateikiami mokyklos administracijoje iki einamojo mėnesio 5 d.

 

     Atlyginimas (mokestis) sumokamas už einamąjį mėnesį iki  20 d. (pvz.: už rugsėjo mėnesį sumokama iki rugsėjo 20 d., už spalio mėnesį sumokama iki spalio 20 d. ir  t.t.)

       Atlyginimui  (mokesčiui) už mokslą sumokėti reikalingi duomenys:

       Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla, kodas 191417232

       Sąskaitos Nr. LT974010044400356979 (Luminor bankas).

       Mokėjimo paskirtis – mokestis už mokslą 2022 m.  (nurodyti mėnesį, mokinio vardą, pavardę, tabelio Nr., grupės Nr.)

     

       Atlyginimas (mokestis) nemokamas mokinių vasaros atostogų metu: birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais.

Rėmėjai


1,2 % parama

Plento g. 5 , LT 17117

Šalčininkai

+370 380 51408

salcininkumenumokykla@gmail.com
Įm. kodas:      191417232